Werkwijze

Een compleet plan start bij het opstellen van de scope van het project voor de grootkeukens. Aan de hand van de scope wordt het ontwerpplan gemaakt: Lay-out, routing en keuze van het benodigd equipment. Na akkoord op het ontwerpplan maakt 4UPM de benodigde calculatie voor het haalbaarheidsonderzoek van de opdrachtgever. 


Na afronding van de ontwerpfase doet 4UPM de aanvraag voor de benodigde offertes. Na akkoord door de opdrachtgever op de offertes en het budget maakt 4UPM projectmanagement de plannen definitief en gaan wij over tot de uitvoering. Gedurende de uitvoering van het project zal 4UPM projectmanagement op kritische momenten een inspectie verrichten, projectbegeleiding, die noodzakelijk is voor de installatie van het equipment.


Tevens zal 4UPM tijdens de bouw de overleggen bijwonen en het werk afstemmen met het bouwmanagement. Bij aanvang van de installatie van het equipement zal 4UPM projectmanagement aanwezig zijn voor een juiste afstemming met het bouwteam en de installateurs van het equipment. Gedurende de installatie zal 4UPM inspecties uitvoeren op de installatie. Indien gewenst is 4UPM ook aanwezig bij de levering van het groot equipment.

4UPM zal aan het eind van de installatie voor ingebruikname een opleveringsronde verrichten gezamenlijk met de installateur. Het inbedrijfstellen en uitleg/training van het equipment wordt verricht door de leverancier of het servicebedrijf.


Stappenplan

-Opstellen van een programma van eisen, scope

-Ontwerpfase

-Begroting equipment en installatie

-Definitief ontwerp

-Aanbestedingsfase/aanvraag offertes

-Uitvoering bouw

-Installatie equipment

-Oplevering

-Inbedrijfstellen equipment

Werkzaamheden

Projectmanagement Equipment:

-Opstellen van een programma van eisen, scope

-Begroting equipment en installatie

-Opstellen van werkomschrijving

-Aanvraag offertes

-Het bewaken van het budget 

-Bijwonen van bouw overleggen

Projectbegeleiding tijdens de uitvoering

  • Afstemming werk installateurs en bouwmanagement
  • Planning afbouw installatie equipment
  • Inspectie tijdens de bouw t.b.v. installatie equipement
  • Support aanvang werk installatie equipment
  • Support ontvangst equipment
  • Oplevering installatie

Tekenwerk Equipment:

-Ontwerpplan keuken lay-out (vanaf achter de servicebalie / counter)

-Installatie tekening keuken installateur

-Aansluit tekening voor de E-installateur en loodgieter

4UPM projectbegeleiding kan ook voor รบ werken!

Expert in projectbegeleiding van grootkeukens en hospitality kitchens

Veel bedrijven en organisaties gingen u al voor. Bekijk daarom onze klanten referenties

Ons netwerk

Een goed netwerk is voor elke onderneming, dus ook die van ons, en daar zijn we trots op

Copyright 2018 | 4UPM | Disclaimer

zazoutotaal-webdesign

We gebruiken cookies om ons website verkeer te analyseren. Wij delen de informatie met Google voor analyse.